Nämäkin rakennukset ovat saaneet uuden ilmeen saneeraustyömme tuloksena